ΖΩΗΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΤΒ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Με στόχο την προώθηση των συνεργασιών για αύξηση του ποιοτικού τουρισμού

τετραμελής αποστολή της MTC GROUP βρίσκεται  στη διεθνή έκθεση  ΙΤΒ στο Βερολίνο , για στήριξη των εκπροσώπων των Δήμων με τους οποίους η εταιρία Συμβούλων συνεργάζεται.

Ήδη, από τις πρώτες επαφές διαφαίνεται το ζωηρό ενδιαφέρον της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς για τα νησιά του Αιγαίου που, ειδικά από τη Γερμανία, αναμένουν εφέτος μεγάλη αύξηση αφίξεων τουριστών.